۱۳۹۸ مرداد ۹, چهارشنبه

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند
به تعداد 157 صفحه
دست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترم

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

به تعداد 8 جلسه مباحث کلاس که پاورپوینت تبدیل به pdf شده

مناسب اساتید و دانشجویان جغرافیا و علوم زمین


What is geomorphology
لندفرم ها
تخریب و هوازدگی
سنگ ها از نظر پیکر شناسی
چینه بندی
فرآیند های حمل بر سطح دامنه ها
مباحث مرتبط با هرز آبهای اولیه
فرآیند حمل
مئاندر
مباحث مرتبط با سنگ
فرآیند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده
اشکال مهم تراکمی آبهای جاری
مخروط افکنه ها
پادگانه ها
نیمرخ تعادلی طولی بستر
زئومورفولوژی یخچال ها
فرسایش بادی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

جزوه حقوق تجارت 3

جزوه حقوق تجارت 3
اسناد تجاری - برات، سفته ، چک
دکتر فخاری
83 صفحه pdf
منظم و با فهرست
مناسب مطالعه و آمادگی امتحان

جزوه حقوق تجارت 3

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام
به تعداد 50 صفحه pdf
پاسخ به 36 سوال تشریحی مهم
مناسب جمع بندی و مرر سریع ایام امتحانات

در این جزوه پاسخ کامل و تشریحی سوالات ریر موجود است.

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با پاسخ تشریحی
پاسخ تشریحی به 36 سوال مهم
به تعداد 50 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریه ایام امتحانات

معنای لغوی تاریخ را توضیح دهید
اهمیت تاریخ از دیدگاه قرآن را بیان نمایید
آیت بودن تاریخ را توضیح دهید
اقسام سه گانه بررسی تاریخی و خصوصیات هر کدام را بنویسید
تاریخ از دیدگاه نهج البلاغه چه اهمیتی دارد
موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان را بنویسید
نخستین ساکنان شهر مکه چه کسانی بودن و چرا به این ناحیه سکونت کردند
مفهوم جهل چیست و جاهیلیت به چه دوره ای گفته می شود . برخی مصادیق آنرا در قرآن کریم بیان کنید
اساس ملیت جامعه عرب جاهلی را چه چیزی تشکیل می داد
عرب جاهلی از نظر فرهنگی چه وضعیتی داشت
حوادث مهم دوران قبل از بعثت پیامبر ص را نام برده و دو مورد را توضیح دهید
با توجه به کلام امام ع – پیامبر ص در چه برهه ای از تاریخ به نبوت مبعوث گردیدند
مراحل دعوت پیامبر ص ر اتوضیح دهید
دلایل اصلی مخالفت قریش با پیامبر ص را بیان کنید
عام الحزن چیست ، توضیح دهید
واقعه لیله المبیت و اهمیت آنرا توضیح دهید
چرا تاریخ زندگی پیامبر ص در مدینه مهمترین فراز تاریخ اسلام است توضیح دهید
شرایط اجتماعی سیاسی یثرب در آستانه هجرت پیامبر ص به این شهر را به اختصار بیان کنید
پیامبر ص برای تامین امنیت داخلی و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وحدت میان ساکنان مدینه چه اقدامی نمودند
تغییر قبله روی چه انگیزه ای در کجا و چگونه صورت گرفت و چه نتیجه ای داشت
یکی از غزوات پیامبر را شرح دهید ( علل و نتایج )
محرکین اصلی نبر احزاب چه کسانی بودند ، علل پیروزی مسلمانان در این جنگ چه بود
سال ششم هجرت چه اهمیتی داشت
پیمان صلح حدیبیه چه نتایجی داشت
در چه تاریخی پیامبر ص به حجه الوداع رفت مهمترین رخ داد آن چه بود – توضیح دهید
بر اساس خطبه 94 نهج البلاغه سیمای پیامبر گرامی اسلام ص توصیف و ابعاد الگویی آنحضرت را بیان نمایید
چهار مورد از امتیازات و افتخارات حضرع علی ع را نام ببرید
جریان سقیفه چگونه بوجود آمد و عکس العمل امام علی ع در برابر آن چگونه بود
ویژگی های سه گروهی که در زمان حکومت امام علی ع در مقابل او قرار گرفتند چه بود و حضرت در مقابل آنها چه وظیفه ای داشت و چه اقدامی نمود
امام علی به افرادی که از ایشان سوال می کنند نسبت به فتنه از پیامبر ص سوال نفرموده ای ، چه می فرمایند
عوامل اصلی صلح امام حیسن ع را بیان کنید
عناصر محوری پیدایش قیام عاشورا را نام ببرید و علل جاودانگی آنرا بیان کنید
سیاست امویان با اهل بیت ع بعد از واقعه کربلا بر چه پایه ای استوار بود ، عوامل سقوط امویان را برشمارید
چگونگی به حکومت رسیدن عباسیان و ویژگی های کلی آنان را باختصار توضیح دهید
چه تفاوتی بین نائبان امام زمان در غیبت کبری و سفیران آنحضرت در غیبت صغری وجود دارد
حقیقت انتظار فرج چیست و چرا برترین عبادات دانسته شده است
چرا در روایات از زمان غیبت به دوره حیرت یاد شده است

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده

تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده
به تعداد 378 صفحه pdf
بانضمام فایل پاسخ نامه به زبان اصلی به تعداد

پیشگفتار

بخش اول مدارهای مقاومتی
فصل 1 تعاریف و واحدها
فصل 2 قوانین تجربی و مدارهای ساده
فصل 3 چند نکنیک مفید تحلیل مدار

بخش دوم مدارهای گذرا
فصل 4 سلف و خازن
فصل 5 مدارهای RL و RC بدون منبع
فصل 6 اعمال تابع تحریک پله ثابت
فصل 7 مدار RLC
فصل 8 تابع تحریک سینوسی
فصل 9 مفهوم فیزور
فصل 10 پاسخ حالت پایدار سینوسی
پاسخ مسایل فرد

تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده

جزوه کامل بررسی شعر معلقه

جزوه کامل بررسی شعر معلقه
جزوه اول بررسی شعر معلقه زهیر ابن ابی سلمی به تعداد 14 صفحه pdf
جزوه دوم بررسی شعر معلقه لبید ابن ابی ربیعه به تعداد 8 صفحه pdf
جزوه سوم بررسی شعر معلقه حارث ابن حلزه یشکری به تعداد 4 صفحه pdf
جزوه چهارمبررسی شعر معلقه امروء القیس به تعداد 26 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب سطح ارشد و دکتری

جزوه کامل بررسی شعر معلقه

نمونه سوالات تستی مدیریت مالی 2 رشته حسابداری انتشارات پیام نور

نمونه سوالات تستی مدیریت مالی 2
رشته حسابداری انتشارات پیام نور
به تعداد 200 سوال تستی با پاسخ نامه کلیدی در 66 صفحه pdf
مناسب اساتید و آمادگی امتحانات دانشجویان وآزمون های سراسری

نمونه سوالات تستی مدیریت مالی 2 رشته حسابداری انتشارات پیام نور

پاورپوینت حجامت

پاورپوینت حجامت
به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

مقدمه
تعریف
انواع حجامت
روش انجام حجامت
حجامت در مورد بیماری های
محدودیت حجامت
عوارض

پاورپوینت حجامت

جزوه حقوق تجارت 1

جزوه حقوق تجارت 1
کلیات - تاجر و اعمال تجاری
دکتر فخاری
46 صفحه pdf
منظم و با فهرست
مناسب مطالعه و آمادگی امتحان

جزوه حقوق تجارت 1

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند
به تعداد 157 صفحه
دست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترم

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

به تعداد 50 صفحه pdf

پاسخ به 36 سوال تشریحی مهم

مناسب جمع بندی و مرر سریع ایام امتحانات

در این جزوه پاسخ کامل و تشریحی سوالات ریر موجود است.

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با پاسخ تشریحی

پاسخ تشریحی به 36 سوال مهم

به تعداد 50 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریه ایام امتحانات


معنای لغوی تاریخ را توضیح دهید

اهمیت تاریخ از دیدگاه قرآن را بیان نمایید

آیت بودن تاریخ را توضیح دهید

اقسام سه گانه بررسی تاریخی و خصوصیات هر کدام را بنویسید

تاریخ از دیدگاه نهج البلاغه چه اهمیتی دارد

موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان را بنویسید

نخستین ساکنان شهر مکه چه کسانی بودن و چرا به این ناحیه سکونت کردند

مفهوم جهل چیست و جاهیلیت به چه دوره ای گفته می شود . برخی مصادیق آنرا در قرآن کریم بیان کنید

اساس ملیت جامعه عرب جاهلی را چه چیزی تشکیل می داد

عرب جاهلی از نظر فرهنگی چه وضعیتی داشت

حوادث مهم دوران قبل از بعثت پیامبر ص را نام برده و دو مورد را توضیح دهید

با توجه به کلام امام ع – پیامبر ص در چه برهه ای از تاریخ به نبوت مبعوث گردیدند

مراحل دعوت پیامبر ص ر اتوضیح دهید

دلایل اصلی مخالفت قریش با پیامبر ص را بیان کنید

عام الحزن چیست ، توضیح دهید

واقعه لیله المبیت و اهمیت آنرا توضیح دهید

چرا تاریخ زندگی پیامبر ص در مدینه مهمترین فراز تاریخ اسلام است توضیح دهید

شرایط اجتماعی سیاسی یثرب در آستانه هجرت پیامبر ص به این شهر را به اختصار بیان کنید

پیامبر ص برای تامین امنیت داخلی و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وحدت میان ساکنان مدینه چه اقدامی نمودند

تغییر قبله روی چه انگیزه ای در کجا و چگونه صورت گرفت و چه نتیجه ای داشت

یکی از غزوات پیامبر را شرح دهید ( علل و نتایج )

محرکین اصلی نبر احزاب چه کسانی بودند ، علل پیروزی مسلمانان در این جنگ چه بود

سال ششم هجرت چه اهمیتی داشت

پیمان صلح حدیبیه چه نتایجی داشت

در چه تاریخی پیامبر ص به حجه الوداع رفت مهمترین رخ داد آن چه بود – توضیح دهید

بر اساس خطبه 94 نهج البلاغه سیمای پیامبر گرامی اسلام ص توصیف و ابعاد الگویی آنحضرت را بیان نمایید

چهار مورد از امتیازات و افتخارات حضرع علی ع را نام ببرید

جریان سقیفه چگونه بوجود آمد و عکس العمل امام علی ع در برابر آن چگونه بود

ویژگی های سه گروهی که در زمان حکومت امام علی ع در مقابل او قرار گرفتند چه بود و حضرت در مقابل آنها چه وظیفه ای داشت و چه اقدامی نمود

امام علی به افرادی که از ایشان سوال می کنند نسبت به فتنه از پیامبر ص سوال نفرموده ای ، چه می فرمایند

عوامل اصلی صلح امام حیسن ع را بیان کنید

عناصر محوری پیدایش قیام عاشورا را نام ببرید و علل جاودانگی آنرا بیان کنید

سیاست امویان با اهل بیت ع بعد از واقعه کربلا بر چه پایه ای استوار بود ، عوامل سقوط امویان را برشمارید

چگونگی به حکومت رسیدن عباسیان و ویژگی های کلی آنان را باختصار توضیح دهید

چه تفاوتی بین نائبان امام زمان در غیبت کبری و سفیران آنحضرت در غیبت صغری وجود دارد

حقیقت انتظار فرج چیست و چرا برترین عبادات دانسته شده است

چرا در روایات از زمان غیبت به دوره حیرت یاد شده است

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی – بصورت فصل به فصل
مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری

مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاری
انواع اوراق بهادار
بازارهای اوراق بهادار
نحوه معامله اوراق بهادار
مفاهیم ریسک و بازده
سهام عادی
ارزشیابی سهام عادی
تئوری پرتفلیو
تئوری بازار سرمایه
بازارهای کارا
اندازه گیری پرتفلیو
تجزیه و تحلیل اقتصاد / بازار
تجزیه و تحلیل شرکت
تجزیه و تحلیلی صنعت
تجزیه و تحلیل شرکت
تجزیه و تحلیل تکنیکی ( نموداری )
برگ اختیار معامله ( برگ اختیار خرید یا فروش سهام )


پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی