۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم

خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم
به تعداد 40 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات ارشد پژوهش علوم اجتماعی
فهرست
کتاب نخست : نقش تقسیم کار
طرح مشکل 
فصل اول :روش تعیین این نقش
فصل دوم:همبستگی خود به خودي یا همبستگی از راه همانندي
فصل سوم: همبستگی ناشی از تقسیم کار،یا همبستگی آلی
فصل چهارم:دلائلی دیگر در تایید مطالب پیشین 
فصل پنجم و ششم :تفوق تدریجی همبستگی آلی و نتایج آن
فصل هفتم:همبستگی آلی و همبستگی قراردادي

کتاب دوم :علل و شرایط
فصل اول : پیشرفت هاي تقسیم کار و پیشرفت هاي سعادت 
فصل دوم :علت ها 
فصل سوم :عوامل ثانوي 
فصل چهارم:عوامل ثانوي(دنباله)
فصل پنجم :نتایج فصول پیشین

کتاب سوم :صور نابهنجار
فصل اول :تقسیم کار 
فصل دوم :تقسیم کار اجباري 
فصل سوم :دیگر صور نابهنجار 
نتیجه گیري

خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم
به تعداد 32 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی

پیشگفتار
مقدمه
درباره امیل دورکیم
نگاه کلی به این اثر
تعریف پدیده دینی و دین
دریافت های اصلی دین بنیانی - جان پرستی
دریافت های اصلی دین بنیانی - طبیعت پرستی
توتم پرستی به عنوان دین بنیانی
باورهای توتمی به معنای خاص کلمه
خواستگاه باورها
مفهوم کلی روان
مفهوم کلی اوراح و خدایان
آیین عبادی منفی و کارکردهای آن مناسک زاهدانه
کیش عبادی مثبت
مناسک کفاره پرداز و ابهام موجود در مفهوم کلی لاهوت
نتیجه گیری

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی
به تعداد 25 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات

سرفصل های مهم ذکر شده در جزوه
تعریف مفاهیم اصلی
نظریه های کلاسیک مدیریت (تایلور)
 نظریه های کلاسیک مدیریت (فایول و وبر)
نظریه های سیستمی در مورد مدیریت
بوروکراسی
نظریه انتخاب عمومی
تمرکز و عدم تمرکز
رویکرد سنتی و مدرن در مدیریت
شرکت های دولتی
اصلاح نظام اداری - رویکرد کلان و خرد

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
به تعداد 187 صفحه pdf

کلیات
ادبیات تحقیق
- بخش اول بازار سرمایه ایران
- شرح مطالعات خارجی انجام شده
جمع آوری اطلاعات و محاسبه نرخ های بازده
روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های آماری و پردازش آن ( آزمون فرضیه ها )
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام (شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار)

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام (شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار)
به تعداد 198 صفحه pdf
دفاع شده برای رشته مدیریت دکتری گرایش مالی 

پیشگفتار
چکیده
کلیات طرح تحقیق
مروری بر ادبیات موضوع
الگوها و روش تحقیق
برآورد الگوها و تحلیل یافته ها
خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات
پیوست ها
منابع و ماخذ

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام (شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار)

۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری (فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر)

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر
به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش

نمونه ای از فعالیت های دارای ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده
ویژگی های فعالیت های باارزش افزوده پائین
Activity-Based costing/ management
مراحل و اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت
ABC/Mمقایسه مفهوم اقلام بها و فرآیند در
تجزیه و تحلیل ارزش فرآیند (PVA)
Customer profitability Analysis
تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
نتایج CPA برای مدیران

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری (فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر)

Rencher .Methods of multivariate analysis کتاب زبان اصلی روشهای تحلیل چند متغیره ویرایش دوم اثر رنچر

Rencher .Methods of multivariate analysis
کتاب زبان اصلی روشهای تحلیل چند متغیره ویرایش دوم اثر رنچر
یکی از منابع اصلی درس چند متغیره پیوسته و آزمون دکتری آمار زیستی
به تعداد 732 صفحه pdf
عنایت فرمایید این کتاب تماما به زبان اصلی می باشد.